6-minutenzones wat zijn dat?

Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man of vrouw: het kan iedereen overkomen, ook in IJlst en onze gemeente. De meeste slachtoffers vallen in of rond het huis. Maar het gebeurt ook op straat, op de werkvloer of op het sportveld.

Reanimeren binnen 6 minuten

Het percentage overlevenden na een hartstilstand kan overal in Nederland 25% zijn, als slachtoffers binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd worden. Dat is nu nog niet overal zo. 

Een ambulance heeft een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6 minuten bij het slachtoffer. Daarom is het oproepsysteem burgerhulpverlening van groot belang. Burgers in de buurt van het slachtoffer worden opgeroepen via de 112 alarmcentrale. Met deze oproep lukt het hen wel binnen 6 minuten ter plaatse zijn en te starten met reanimeren. De Hartstichting wil aandacht voor deze 6-minutenzones om zo de overlevingskansen te vergroten. Samen met Friesland Hartveilig en gemeente Súdwest-Fryslan zet Stichting IJlst Hartveilig in om in IJlst deze 6-minutenzones te realiseren en te behouden. 

Help jij mee?