Geld nodig voor AED onderhoud

Stichting IJlst Hartveilig bestaat uit louter vrijwilligers en is onbezoldigd werk. De partijen die we inhuren om werkzaamheden uit te voeren zoals onderhoud van de AED kasten en het geven van reanimatie trainingen krijgen wel marktconform een vergoeding.

De kosten die gemaakt worden voor onderhoud en het instandhouden van de stichting worden bij elkaar gebracht door donateurs, giften en soms subsidies. Die zijn onmisbaar om het werk voort te kunnen zetten  en om in de toekomst vervanging van de apparaten en kasten te kunnen voorzien. We hebben dus altijd nieuwe donateurs nodig.

Wil je ook bijdragen aan het behoud van een hartveilig IJlst?

Meld je dan snel aan met het formulier hier onder.

 

Naast AED's bereikbaar maken, hebben we als IJlst Hartveilig als doel om zoveel mogelijk burgerhulpverleners actief te krijgen die goed om kunnen gaan met een AED in geval van nood. Daarom bieden wij AED & reanimatie trainingen aan in IJlst.

Voor IJlsters een mooie kans om met een AED training kennis te maken of een herhaal training te doen. Samen met gediplomeerde instructeurs van het Antonius Ziekenhuis in Sneek verzorgen we in IJlst een aantal avonden in 2021.  Helaas hebben we door de corona restricties in 2020 geen extra cursussen meer kunnen geven. We zijn voornemens om herhalingscursussen weer op te starten in het najaar van 2021 en aansluitend ook weer te starten met nieuwe basistrainingen .

Interesse? Geef je op 

En vergeet natuurlijk om donateur te worden.