De eerste zes minuten...

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst.

Help je mee ?

Met het in stand houden

van 6-minutenzones in IJLST?

Wat doet IJlst Hartveilig?

Stichting IJlst Hartveilig heeft zich de afgelopen jaren ingezet om AED's

24-uur bereikbaar te maken in IJlst. Met als resultaat dat er in IJlst voldoende

6-minutenzones gecreëerd zijn. 6-minutenzones wat zijn dat?

Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man of vrouw: het kan iedereen overkomen, ook in IJlst en onze gemeente. De meeste slachtoffers vallen in of rond het huis. Maar het gebeurt ook op straat, op de werkvloer of op het sportveld.


Reanimeren binnen 6 minuten

Het percentage overlevenden na een hartstilstand kan overal in Nederland 25% zijn, als slachtoffers binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd (met AED) worden. Dat is nu nog niet overal zo.

Een ambulance heeft een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6 minuten bij het slachtoffer. Daarom is het oproepsysteem burgerhulpverlening van groot belang. Burgers in de buurt van het slachtoffer worden opgeroepen via de 112 alarmcentrale. Met deze oproep lukt het hen wel binnen 6 minuten ter plaatse zijn en te starten met reanimeren. De Hartstichting wil aandacht voor deze 6-minutenzones om zo de overlevingskansen te vergroten. De afgelopen jaren heeft Stichting IJlst Hartveilig zich actief ingezet om zoveel AED's beschikbaar te maken in IJlst om een sluitend netwerk van 6-minutenzones voor hulpverlening te realiseren.

Dat is gelukt! En daar zijn we trots op. 


Help jij mee, word je donateur voor €10,- per jaar?

Waar vind je AED's in IJlst